تاریخچه

تاریخچه بخش آسیب شناسی دهان و فک و صورت

در سالهای آغازین شکل گیری دانشکده دندانپزشکی مشهد دروس آسیب شناسی و بافت شناسی دهان توسط متخصصین آسیب شناسی و بافت شناسی جنرال (عمومی) تدریس می‏گردید. از جمله استادان محترم می توان به آقایان دکتر علوی و دکتر تقی نیا اشاره نمود. آقای دکتر علوی با گذراندن دوره ای در پاریس درزمینه آسیب شناسی سر و گردن تا حدودی با این رشته آشنا بودند. طی سالهای 52 – 1350 آقای دکتر محمد اسلامی نيز در گروه آسيب شناسي دهان و فک و صورت در مشهد اقدام به تدریس نموده و سپس عازم تهران گردیدند. در سال 1354 با حضور خانم دکتر ستاره بعنوان اولین پاتولوژیست دهان و فک و صورت از انگلستان، عملاً این رشته بطور فعال و تخصصی توسط ایشان تدریس گردید.در سال 1357با فارغ التحصیل شدن آقای دکتر مشرف در رشته پاتولوژی دهان و فک و صورت از آمریکا رشته های آسیب شناسی و بیماری‏های دهان توسط ایشان نیز بطور فعال تدریس گردید. لازم به ذکر است که تدریس قسمت جنرال پاتولوژی توسط همکاران محترم در بیمارستان های قائم و امام رضا (ع) انجام شده و می شود.

آزمایشگاه بخش آسیب شناسی نیز از نیمه آبان 1349 شروع به کار و ارائه گزارش نمونه ها نموده است. اولین نمونه توسط آقایان دکتر علوی و تقی نیا گزارش گردید. سپس از ابتدای سال 1354 توسط خانم دکتر ستاره و بعد از آن در سال 1357 توسط آقای دکتر مشرف گزارشات پاتولوژی ارائه شده است. اولین دستیار تخصصی بخش آسیب شناسی، آقای دکتر صالحی نژاد بطور رسمی دوره تخصصی خود را در سال 1364 شروع نموده اند .

گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت در ابتدا با گروههای جراحی ، پریو، بیماری های دهان و رادیولوژی دهان در یک مجموعه گروهی قرار داشت. به دنبال تفکیک گروهها در زمان خانم دکتر تیمورتاش و بنا بر پیشنهاد ایشان که صاحب کرسی در بیماری های دهان بودند رشته آسیب شناسی دهان به همراه رادیولوژی دهان و بیماری ها ی دهان در یک گروه قرار گرفت. این گروه در سال 1382 درزمان مدیریت گروه آقای دکتر صالحی نژاد بطور مستقل تفکیک گردید.

هم اکنون نیز بخش آسیب شناسی دارای 8 دستیار بوده و با پشتوانه علمی 1 استاد، 3 دانشیار ،2 استادیار و یک مربی در خدمت آموزش دانشجویان و دستیاران تخصصی می باشد.علاوه بر آموزش علوم پایه کلیه گروههای تخصصی، از فعالیت های دیگر این گروه میتوان به مشارکت فعال آن در انجام طرح های تحقیقاتی سایر گروههای تخصصی دانشکده اشاره نمود. هم اکنون با فراهم آوردن امکانات آموزشی و تحقیقاتی از جمله آزمایشگاههای ایمونوهیستوشیمی و PCR و تجهیز بخش به میکروسکوپ های دیجیتال و چند چشمی و انجام طرح‏های تحقیقاتی بطور گسترده، این بخش از جمله پیشرفته ترین بخشهای آسیب شناسی دهان و فک و صورت در میان دانشکده های دندانپزشکی ایران می باشد.